Royal Hospital, prin compartimentele sale specializate, prelucrează datele dumneavoastră cu caracter personal: nume/prenume, (nume/prenume membrii de familie), sex, dată și locul nașterii, cetățenie, datele din actele de stare civilă, nr. asigurării sociale/asigurări de sănătate, datele despre starea de sănătate, telefon, adresă, profesie, loc de muncă, studii absolvite, situație familială, prin mijloace manuale, destinate asigurării serviciilor de sănătate (conform foii de observație clinică generală).

Nu sunteţi obligat(ă) să furnizaţi datele,dar  acestea sunt  necesare pentru ca dumneavoastră să aveți acces la serviciile de sănătate dorite.

Refuzul dumneavoastră va limita capacitatea de furnizare a serviciilor medicale specifice patologiei dar nu va afecta calitatea ingirjirilor și a tratamentului acordat.

Informaţiile înregistrate sunt destinate utilizării de către spital pentru îndeplinirea menirii sale şi sunt raportate conform precizărilor cadrului normativ în vigoare.

Conform legii, beneficiaţi de dreptul de acces, de intervenţie asupra datelor şi de dreptul de a nu fi supus unei decizii individuale. Totodată, aveţi dreptul să vă opuneţi prelucrării datelor personale care vă privesc şi să solicitaţi ştergerea datelor. Pentru exercitarea acestor drepturi, adresați o cerere scrisă, datată şi semnată la Recepția spitalului.