COL. DR. VASILE GREERE

MEDIC PRIMAR CARDIOLOGIE

Programare Online

Despre COL. DR. VASILE GREERE

STUDII GENERALE

Şcoala generală (cls. I-VIII) – comuna Olteanca, judeţul Vâlcea 1964 – 1972

Liceul pedagogic Râmnicu Vîlcea (actualmente Liceul Matei Basarab) – 1972 – 1977 cu bacalaureat – şef de promoţie – Diploma de bacalaureat nr. 2010/1977

Concurs de admitere la Facultatea de Medicină Militară – Medicină Generală Bucureşti – 1977 – admis pe primul loc – media 9,90

Facultatea de Medicină Militară – Medicină Generală – 1977 – 1983 , medie 9,98, absolvită cu Diploma nr. 238 (29.08.1983) şef de promoţie

PREGĂTIRE MEDICALĂ - Examene, concursuri

Cursurile Facultăţii de Medicină Generală 1977 – 1983, absolvită cu lucrarea de diplomă « Aspecte clinice şi paraclinice ale secreţiei conjunctivale »-indrumator Dr. Banacu Ion

Medic stagiar în Spitalul Militar Central Bucuresti– 1983 – 1986

Medic de medicină generală în unităţile MAPN (medic șef de regiment –Regimentul 93 Elicoptere Alexeni, jud. Ialomița) – 1986 – 1990

Secundariat clinic în specialitatea cardiologie (prin concurs) – 1990 – 1993, cursuri de pregătire în Centrul de Boli Cardiovasculare al Armatei şi Institutul Naţional de Cardiologie “C.C.Iliescu » – Fundeni, (Bucureşti)

Absolvire a cursului teoretic de cardiologie cu diploma seria H nr. 1992/2.02.1993 Institutul Naţional de Cardiologie “C.C.Iliescu” – Fundeni, (Bucureşti)

Medic specialist cardiolog (prin concurs) în Centrul Clinic de Urgenta de Boli Cardiovasculare al Armatei, Clinica de Cardiologie Intervenționala și Perioperatorie – 1993 –1998 confirmat prin ordinul MS nr. 240/18.02.1994

Medic primar cardiolog (prin concurs) în Centrul Clinic de Urgență de Boli Cardiovasculare al Armatei – Clinica de Cardiologie Intervențională și Perioperatorie – 1998 (confirmat prin ordinul MS 694/1998)

1998-2005 elaborarea tezei de doctorat (cu examen de admitere în doctorat) în specialitatea Medicină Internă cu titlul « Anevrismul de ventricul stâng postinfarct miocardic – Aspecte diagnostice şi terapeutice » – conducător ştiințific – prof. dr. Ion Bruckner ; susţinerea publică în şedinţa din 23.03.2006 ; Doctor în științe medicale conform Ordinului Ministrului Educației și Cercetării nr 4871/07.08.2006

Şef de lucrări (prin concurs) în specialitatea Cardiologie – Fac. de Specializare şi Perfecţionare Postuniversitară din Institutul Medico Militar Bucureşti – aprilie 2000

Competenţă în ecografie generală – certificat nr. 3666/22.04.1999

Șef secție Cardiologie Intervențională și Perioperatorie din CCUBCVA (prin concurs) 1 iulie 2006- 30 septembrie 2014

Fellow al Societății Europene de Cardiologie (FESC) 2010-prezent

Locuri de muncă, cursuri, schimburi de experienţă

Medic stagiar în Spitalul Militar Central București – 1983 – 1986

Medic de Medicină Generală în unităţile M.A.P.N (medic șef de regiment –Regimentul 93 Elicoptere Alexeni , jud. Ialomița)– 1986 – 1990

Secundariat clinic – Spitalul Clinic Fundeni şi Centrul Clinic de Urgență de Boli Cardiovasculare al Armatei – şef – Gral. prof. dr. V. Cândea; diploma de absolvire – Curs de cardiologie nr. 1992/2.02.1993

Medic specialist cardiolog – Centrul Clinic de Urgență de Boli Cardiovasculare al Armatei – şef – gral de brigadă conf. dr. Ion Ţintoiu – 1993 – 1998 Clinica de Cardiologie Intervențională și Perioperatorie

Medic primar cardiolog – Centrul Clinic de Urgență de Boli Cardiovasculare al Armatei – din 1998 (Clinica de Cardiologie Intervențională și Perioperatorie)

Șef secție Clinica de Cardiologie Intervențională și Perioperatorie din Centrul Clinic de Urgență de Boli Cardiovasculare al Armatei-1 iulie 2006 – 30 septembrie 2014

Furnizor de servicii medicale în specialitatea cardiologie ca voluntar și PFA în secția de Chirurgie Endocrină a Institutului Național de Endocrinologie «C.I.Parhon» în perioada 1 septembrie 2014 – 31 decembrie 2017

Curs de ecografie generală – certificat de absolvire nr. 16381/26.01.1999

Curs de « Actualităţi în ecografia musculo-scheletală » – certificat de absolvire nr. 18084/26.01.1999

Curs de « Actualităţi în ecografia sânului » – certificat de absolvire nr. 18460/15.04.1999

Curs de « Actualităţi în diagnosticul ecografic al tumorilor maligne ale tractului digestiv şi glandelor anexe » – certificat de absolvire nr. 17220/27.05.1999

Examen de dobândire a competenţei în echografie generală – certificat de competenţă nr. 3666/1999

Curs intensiv de perfecţionare a limbii engleze – 1.10.1998 – 31.03.1999 – certificat de absolvire nr. 226/31.03.1999

Curs de ecocardiografie – 6 săptămâni (feb.-martie 2005) cu certificat de absolvire nr. 316/5.04.2005

Curs de perfecţionare postuniversitară medico-militară pentru medicii specialişti şi primari din grupa specialităţilor medicale – durata 1 lună-03-30.03.2003, certificat de absolvire nr. 10500/30.03.2003

Absolvirea Programului de educaţie medicală continuă : Relaţii Publice în Sistemul Sanitar » organizat în perioada 2-4.03.2006 de către Ministerul Sănătăţii – Centrul Naţional de Perfecţionare în Domeniul Sanitar Bucureşti (admis la evaluarea finală – Poiana Braşov)

Absolvirea Cursului de « Management spitalicesc » desfășurat în perioada 18.04.-25.05.2007 la Școala Națională de Sănătate Publică și Management Sanitar din București ,nr. 43.Nr. de înregistrare SNSPMS : MS4/3263/04.06.2007

Absolvirea Cursului <> desfășurat în perioada 28.05.2007-28.02.2008 la Școala Națională de Sănătate Publică și Management Sanitar din București , seria A , Nr. 00252/15.04.2008(eliberat în baza Ordinului nr.840/4.845/2006-Ordin comun al Ministrului Sănătății Publice și al Mininstrului Educației și Cercetării

Absolvirea Cursului CARDIOMET <

Absolvirea Cursului “Educational Master Course on Hypertension and Cardiovascular Risk”, 7-8.11.2008, București, România, nr.5592/21/10/2008(sub egida Societății Române de Cardiologie și “The European Society of Hypertension”)

Participant la Simpozionul “Cardio-Prevent”, București, 20.03.2009, Certificat de Participare nr. 38/20.03.2009 (Organizat de Societatea Română de Cardiologie, Grupul de lucru Cardiologie Preventivă)

Participant la “Al III-lea Expert Meeting CARDIODIAB : Patologia cardiometabolică la granița dintre specialități” Sinaia, 26-27 iunie 2009, Certificat de participare nr. 97/27.06.2009

Participant la cel de-al XXI-lea Congres al Societăţii Europene de Cardiologie, Barcelona, Spania-27.08.-01.09.1999

Participant la cel de-al XXII-lea Congres al Societăţii Europene de Cardiologie – Amsterdam (Olanda) 26-30.08.2000

Participant la cel de-al XXIII-lea Congres al Societăţii Europene de Cardiologie – Stockholm (Suedia) 1-5.09.2001

Participant la cel de-al XXIV-lea Congres al Societăţii Europene de Cardiologie – Berlin (Germania) – 31.08.-04.09.2002

Participant la cel de-al XXV-lea Congres al Societăţii Europene de Cardiologie – Viena (Austria) – 30.08-03.09.2003

Participant la cel de-al XXVI-lea Congres al Societăţii Europene de Cardiologie – Munchen (Germania) 28.08.-01.09.2004

Participant la cel de-al XXVII-lea Congres al Societăţii Europene de Cardiologie – Stockholm (Suedia) 03-07.09.2005

Participant la manifestarea ştiinţifică « The Abbot BENEDICT Speaker Training Workshop » – 10-11 feb. 2005 Cannes (Franţa)

Participant la manifestarea ştiinţifică “The Cleveland Clinic Foundation Cardiovascular Preceptorship Program: România” , care s-a desfăşurat în perioada 11-13 mai 2005 la “Lerner Research Institute: în Cleveland, Ohio, SUA

Participant la “Fifteenth European Meeting an Hypertension” care a avut loc la Milano (Italia) în perioada 17-21 iunie 2005

Participant la training-ul “Relaţii publice în domeniul sanitar” organizat sub egida Novartis Faculty şi Centrul Naţional de Educaţie şi Perfecţionare continuă a Medicilor şi Farmaciştilor – Poiana Braşov 2-5 martie 2006

Participant la Congresul Mondial de Cardiologie 02-06.09.2006 Barcelona (Spania)

Participant la Euroecho 10 – 06-09.12.2006 Praga (Rep. Ceha)

Participant la Congresul Societatii Europene de Cardiologie, Viena (Austria)1-5 septembrie 2007

Participant la <> Budapesta (Ungaria) 7-10 februarie 2008

Participant la al VI-lea Meeting International on Nitric Oxide<> Monte Carlo (Monaco) 27 februarie 2008

Participant la <> Monte-Carlo (Monaco), 27-29 februarie 2008

Participant la Congresul Societății Europene de Cardiologie, Munich, Germany, 30Aug-3Sep 2008

Participant la “The 19th European Meeting on Hypertension”, Milan, Italy , 12th-16th June 2009

Participant la Congresul European de Cardiologie, Barcelona, Spania , 29 Aug-2Sept 2009

Participant la “ The 1Dubrovnik Cardiology Update în Cardiovascular Medicine -Dialogues & Perspectives, 1st-4th October 2009, Dubrovnik, Croația

Participant la cursul “Putem da ceasul înapoi”, 4-6 martie 2010, Poiana Brașov

Absolvent al cursului “The Art of Persuasion”, martie 2010 (serial number CIO 00770) și octombrie 2010 (serial number CIO 01058)

Participând la simpozionul “Sartanii, managementul riscului cardio-renal la pacienții hipertensivi”, București, 25.05.2010 (certificat seria IF nr. 041/25.05.2010)

Participant la ESC Congress 2010, Stockholm (Suedia), 28 august- 1 septembrie 2010

Participant la meeting-ul « «Cardiovascular Medicine Receptor Programme », 21-23 octombrie 2010, Londra (Marea Britanie)

Participant la International Conference on Prehypertension and Cardiometabolic Syndrome » 24-27 februarie 2011, Viena (Austria)

Participant la «ESH Practical Intensive Course Hypertension and Cardiovascular Risk », 13-14 mai 2011, București (România)

Participant la « Heart failure 2011», 21-24 mai 2011, Gotteborg (Suedia)

Participant la « The 21st European Meeting on Hypertension and Cardiovascular Prevention », 17-29 iunie 2011, Milano (Italia)

Participant la ESC Congress 2011, 27-31 august 2011, Paris (Franța)

Participant la « The Bridge Scientific Exchange in Cardiology-III», 13-14 octombrie 2011, Budapesta (Ungaria)

Speaker și participant la lucrările celei de-a VI-a « Conferința Națională de Studii Interdisciplinare în Medicină Internă», 25-26 noiembrie 2011, București (România)

Participant la Simpozionul « Asocierea fixă amlidipină și atorvastatină – soluție terapeutică optimă pentru abordarea globală a riscului cardiovascular», 29 noiembrie 2011, București (România)

Participant la simpozionul « Managementul Diagnostic și Terapeutic al Tumorilor Mamare», 17 martie 2012, București (România)

Participant la « CME CVS – Continuing Medical Education Cardiology», 1-2 iunie 2012 Praga (Cehia)

Participant la « ESC Congress 2012 », 25-29 august 2012, Munich (Germania)

Participant la “ESH Practical Intensive Course on Hypertension and Cardiovascular Risk”, 5-6 octombrie 2012, Barcelona (Spania)

Participant la “ESC Congress 2013”, 31 august- 4 septembrie, Amsterdam (Olanda)

Premiul “Carol Davila”/2012 pentru Științe Medicale, pentru contribuția deosebită adusă la editarea cărții “Advancing in the Cardiovascular Surgery published in the Romanian scientific press, 2002-2012”, 23 mai 2014, Academia Oamenilor de Știința din România, București

Participant la “ESC Congress 2014”, 30 august- 3 septembrie, Barcelona (Spania)

Participant la a IV-a Ediție a Conferinței Naționale Interdisciplinare NefroCarDia, 16-18 octombrie 2014, Timișoara (România)

Participare la Grand Course “The Cardiovascular Disease Continuum in the Era of Evidence Based Medicine”, 25 octombrie 2014, Bucuresti (Romania)

Participant la simpozionul “Terapii inovatoare în insuficiența cardiacă”, 22 ianuarie 2015, București (România)

Participant la cursul “Patologia mamară benignă și malignă”, 24 ianuarie 2015, București (România)

Participant la Cursul “Reducerea Riscului Cardiovascular”, 6 martie 2015, București (România)

Participant la Masterclass “Leading Excellence for Stroke Prevention in Non-Valvular Atrial Fibrillation”, 20-21 martie 2015, Barcelona (Spania)

Absolvent al lucrarilor conferintei “Master Class”, 28 martie 2015, Bucuresti (Romania)

Participant la “International Symposium Update in Cardiology 2015”, 16-18 aprilie 2015, Bucuresti (Romania)

Participant la “ESC Congress 2015”, 29 august- 2 septembrie 2015, Londra (Marea Britanie)

Participant la cursul “Atriul stang – Corelatii anatomo-clinice”, 20 iunie 2015, Bucuresti (Romania)

Absolvent al cursului “Revascularizarea in STEMI/non-STEMI”, 7 noiembrie 2015, Bucuresti (Romania)

Participant la cursul “Ventriculul stang- corelatii anatomo-clinice”, 13 nriembrie 2015, Bucuresti (Romania)

Participant la cursul “”Cavitati drepte- corelatii anatomo-clinice”, 27 noiembrie 2015, Bucuresti (Romania)

Participant la Cel de-al V-lea Congres National de Boli Cronice Netransmisibile, 5-6 februarie 2016, Bucuresti (Romania)

Participant la cursul “Master Class”, 5 februarie 2016, Bucuresti (Romania)

Participant la cursul “Aorta- corelatii anatomo-clinice”, 18 martie 2016, Bucuresti (Romania)

Participant la simpozionul cu Prezenta Internationala “The New Heart Rythm Update in Cardiology”, 8-9 aprilie 2016, Bucuresti (Romania)

Participant la simpozionul “Imagistica sectionala in cardiologie”, 21 aprilie 2016, Bucuresti (Romania)

Participant la “ESC Congress 2016”, 27-31 august, Roma (Italia)

Participant la cursul “Imagistica in ghidarea terapiilor cardiovasculare”, 28 octombrie 2016, Bucuresti (Romania)

Participant la cursul “Master Class”, 24 februarie 2017, Bucuresti (Romania)

Participant la cel de-al VI-lea Congres National de Boli Cronice Netransmisibile, 24-25 februarie 2017, Bucuresti (Romania)

Absolvent al Cursului de Endocrino-Cardiologie, 27 februarie-3 martie 2017, Bucuresti (Romania)

Participant la “ESC Congress 2017”, Barcelona (Spania)

Participant la Conferinta Nationala “Medicina bazata pe dovezi”, 3-4 noiembrie 2017, Sibiu (Romania)

Participant la EuroEcho Imaging 2017, 6-9 decembrie 2017, Lisabona (Portugalia)

Participant la lucrarile “Conferintei Nationale a Grupurilor de Lucru”, 2015-2017, Sibiu (Romania)

Participant la cursul “Urgente Cardiovasculare”, 26 ianuarie 2018

Participant la mai multe editii ale Societatii Romane de Aterotromboza

Participant la toate Congresele Naţionale de Cardiologie 1994-2017

MEMBRU ÎN URMĂTOARELE SOCIETĂŢI MEDICALE

Societatea Română de Cardiologie

Societatea Europeană de Cardiologie

Fellow al Societății Europene de Cardiologie

Tarife COL. DR. VASILE GREERE

TARIFE Dr. Vasile Greere

Consultație cardiologică

250 lei

Determinare T.A., puls

40 lei

E.K.G. (fără interpretare)

85 lei

Ecografie cardiologică

250 lei

Holter TA/ ECG – 24h ECG + interpretare

350 lei

Holter TA/ ECG – 24h TA + interpretare

295 lei

Holter TA/ ECG – 48h ECG + interpretare

510 lei

Holter TA/ ECG – 72h + interpretare

610 lei

Pachet SĂNĂTATE CARDIACĂ (consultație cardiologică, ecografie cardiologică, E.K.G.)

470 lei