„THE TALK @Royal Hospital” 18 mai 2022 – 17 iunie 2022

ORGANIZATORUL

Organizatorul campaniei „The Talk @Royal Hospital”, denumită în continuare „Campania” este CLINICA SF. LUCIA SRL („Organizatorul”), cu sediul în Splaiul Unirii nr. 313A, Sector 3, București, România, înregistrată la Oficiul Registrului Comerțulului sub nr. J40/2125/2004, cod de identificare fiscala 16140205.

PERIOADA DE DESFĂȘURARE

Campanie se desfășoară în perioada 18 mai 2022 – 17 iunie 2022. Datele de începere sau finalizare pot fi modificate din pricina unor eventuale împrejurări excepționale, independente de voința organizatorului.

DREPTUL DE ÎNSCRIERE ÎN CAMPANIE

La campanie se poate înscrie orice persoană fizică de sex feminin, având o vârstă minimă de 18 ani. Participarea la această campanie implică acordul expres, cunoașterea și acceptarea fără obiecții a prezentului Regulament de către toate participantele la campanie.

MECANISMUL CAMPANIEI ȘI CONDIȚIILE DE PARTICIPARE

Programările telefonice efectuate pentru consultații și investigații ginecologice și senologice în perioada 18 mai – 17 iunie 2022 vor beneficia de un discount de 20% dacă a fost menționat unul dintre codurile active de discount.  Discount-ul se aplică și în cazul în care consultațiile și/sau investigațiile care au fost programate telefonic în această perioadă folosind unul din codurile de reducere, sunt realizate în spital după ce perioada campaniei s-a încheiat. Orice modificare a regulamentului va fi disponibilă pe www.royalhospital.ro.

Pentru a putea beneficia de reducerea de 20% la consultațiile și investigațiile din sfera ginecologică și senologică în cadrul Royal Hospital, trebuie ca în momentul programării telefonice pacienta să menționeze unul din codurile de discount oferite de influencerii implicați în campanie. Discount-ul va fi acordat la achitarea contravalorii consultației de care a beneficiat în cadrul Royal Hospital. 

Discount-ul va fi acordat doar pentru prima rundă de consultații și investigații, în cazul în care pacienta necesită investigații amănunțite sau intervenții suplimentare, prețul acestora nu va fi supus reducerilor din campanie. 

Discount-ul campaniei nu se cumulează cu alte promoții deja active!

ACCEPTAREA REGULILOR

Participarea implică acceptarea tuturor regulilor campaniei organizate de CLINICA SF. LUCIA SRL.

PRELUCRAREA DATELOR CU CARACTER PERSONAL

Prin participarea la această campanie, participanta ia notă de prelucrarea datelor cu caracter personal, furnizate în scopul derulării (adică al administrării, al organizării și al evaluării) acestei campanii și de contactarea sa în interesul legitim al organizatorului pentru derularea reușită a campaniei.

Participantul admite că furnizează datele sale personale în mod voluntar și că are dreptul de a accesa datele sale personale, de a le corecta, de a bloca datele cu caracter personal incorecte și de a se opune procesării acestora.

Organizatorul va respecta dispozițiile Legii nr. 506/2004 privind prelucrarea datelor cu caracter personal și protecția vieții private în sectorul comunicațiilor electronice și ale Regulamentului nr. 679 din 27 aprilie 2016 privind protecţia persoanelor fizice în ceea ce priveşte prelucrarea datelor cu caracter personal şi privind libera circulaţie a acestor date (GDPR).

DISPOZIȚII FINALE

Organizatorul își rezervă dreptul de a modifica sau anula campania dacă se cunosc date despre fraudarea participării și dacă este pusă în pericol administrarea campaniei, cât și securitatea și corectitudinea acestuia. Organizatorul poate exclude din campanie participantele care nu se încadrează în cerințele menționate în regulament.

În cazul reclamațiilor privind desfășurarea campaniei, vă rugăm să ne contactați la adresa de e-mail info@royalhospital.ro.

Regulamentul campaniei poate fi accesat de participante pe website www.royalhospital.ro.

Echipă medicală